Pod gruczołem

Pod gruczołem

W przypadku umiejscowienia pod gruczołem piersiowym implant jest położony na mięśniu piersiowym większym (czyli pozostaje on nienaruszony), chirurg formuje kieszonkę na implant w tkankach miękkich pacjentki. Umiejscowienie implantu jedynie pod gruczołem piersiowym jest najprostsze dla chirurga (operacja jest krótsza, mniej skomplikowana oraz krwawa, a implant można umieścić z każdego cięcia) inajmniej uciążliwe dla pacjentki (mniejszy ból po operacji, szybsza rekonwalescencja), jednak ma szereg wad. Przy tej metodzie występuje największe i bardzo realne ryzyko przykurczu torebkowego (CC), bottoming out oraz synmastii, a także opadania piersi pod wpływem grawitacji (implant jest przytrzymywany jedynie przez skórę). Piersi są mniej naturalne w dotyku i wyglądzie, implant najczęściej jest łatwo wyczuwalny, a jego krawędzie widoczne. Przy implantach z wypełnieniem o małej spoistości (sól fizjologiczna, rzadki żel silikonowy) widoczne lub wyczuwalne bywa marszczenie implantu (rippling/wrinkling)- zwłaszcza, jeżeli powierzchnia implantów jest teksturowana. Namięśniowe umiejscowienie implantu wyklucza możliwość badania mammograficznego i zaburza obraz USG. Kobiety z tak umiejscowionymi implantami nie powinny zachodzić w ciążę, ponieważ w wyniku takiej implantacji gruczoł zostaje najczęściej uszkodzony, co może uniemożliwić karmienie i zaburzać produkcję mleka, co często prowadzi do poważnych komplikacji (nie dotyczy to umiejscowienia implantów całkowicie oraz częściowo pod mięśniem, w takich wypadkach nie ma przeciwwskazań do zachodzenia w ciążę- o ile chirurg nie zdecydował się na cięcie wokół brodawki sutkowej). Umiejscowienie pod gruczołem jest odpowiednie wyłącznie dla pacjentek o "dobrym pokryciu" przez tkanki miękkie, których piersi nie mają tendencji do opadania, a skóra jest mocna i elastyczna. Przy takim umiejscowieniu istnieje duże ryzyko, że po kilku latach zajdzie potrzeba wykonania kolejnej operacji, czyli wymiany implantów (wpływ grawitacji, komplikacje typu przykurcz torebkowy) lub podciągnięcia piersi (mastopeksja). W dzisiejszych czasach umieszczenie implantów pod gruczołem powinno być uzasadnione, na przykład wyczynowym uprawianiem sportu przez pacjentkę bądź przyczynami anatomicznymi, uniemożliwiającymi inny rodzaj implantacji.

reklama

SIŁOWNIA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl